Trebex är en svensktillverkad ergonomisk, ekonomisk och säker ställning

Mura 15 % snabbare

Med en Trebex murarställning behöver man inte ta med sig golvet när man arbetat färdig på ett bomlag. Alla bomlag golvas med släta golvplan redan från början.

Metoden ökar murarens produktivitet med minst 15 % enligt mätningar som SBUF 8 Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) genomfört. Att olika hantverkargrupper kan arbeta samtidigt på ställningen minskar givetvis den totala byggtiden

Muraren måste inte avbryta arbetet för att lyfta upp golvet 

Närmast väggen monteras ett inre golvplan 0,5 meter under det 1,5 m breda materialplanet. Det gör att muraren kan arbeta med en kraftbesparande arbetsställning och samtidigt röra sig fritt i sidled. Metoden medger murning med 2 m stöthöjd. När 1,5 m är färdigmurat höjs gångplanet till materialplanets nivå och fortsätter 0,5 m till.
Muraren måste inte avbryta arbetet för att lyfta upp golvet.
Samtidigt som murning pågår kan bystning ske på planet ovanför och andra hantverkargrupper kan arbeta på övriga plan

Risken för förslitningsskador minskar med Trebex

Ställningen har ett utförande som medger en ergonomisk arbetsställning för användaren. Trebexmetoden innebär en större rörelsefrihet i sidled samt en mindre belastning på kroppen än vid arbeten utan sänkbara gångplan på konsol. Användaren får en effektiv och ergonomiskt riktig arbetsmiljö. Risken för förslitningsskador minskar därmed, med lägre sjukfrånvaro och personalomsättning som följd.

Mycket snabb montering

Systemets fasta mått medger att ställningen mycket enkelt och snabbt kan monteras så snart som utgångsfacket byggts och vägts in med hjälp av ett vattenpass. De fasta fixeringspunkterna eliminerar behovet av extra justeringar under den fortsatta monteringen. Systemets enkla men säkra låsningar förkortar bygg- och rivningstider. Eftersom delarna inte är fastkilade eller fastskruvade i varandra går det ännu snabbare att riva än att bygga en Trebex byggnadsställning.

Offertförfrågan

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri offertförfrågan.